DEBATT

 

Nyheter fra en utsatt posisjon

******************************************

*****************************************************************************************************************************************************************

NYHETER OG DEBATT

 

*****************************************************************************************************************************************************************

Innvandrere skriver positivt om innvandring og innvandrere

 

Publisert 8. januar 2018

Av Oddbjørn Jonstad

 

Hvis man følger med på hva journalistene skriver om for tiden, så kommer positiv omtale av innvandrere og innvandring i første rekke. Man ser også at mange av journalistene er innvandrere og skriver da selvfølgelig positivt om flyktninger, asylsøkere og innvandring. Samtidig fremstiller de den etnisk norske befolkning som hardhjertede egoister. Dette er en trend som ikke bare gjør seg gjeldene innen media, men også når det gjelder frivillig arbeid for flyktninger, samt arbeid på asylmottak. Så landet er kommet i den akselererende situasjonen at innvandrere sørger for flere innvandrere. På toppen av det hele kommer familiegjenforening i mange varianter. Spørsmålet er jo om de som påstår at myndighetene er i ferd med å skifte ut den etnisk norske befolkning, på sikt får rett. Kanskje tiden er inne for repatriering av mesteparten av innvandrerne? Jfr. Repatrieringspartiet.no

 

FrP er blitt en politisk katastrofe. Partiet skulle stoppe innvandringen, men i stedet er de satt til å administrere den. Med Listhaug og Horne i spissen mottar og bosetter de et titalls tusen av såkalte flyktninger og skryter av at de sender ut noen få tusen. Netto gir dette en innvandring vi ikke har sett maken til. Asylbaronene tjener store penger og flyktningbyråkratiet svulmer opp både i UDI og andre etater. Samtidig går med store beløp til inkompetente og mindre intelligent politikere. Partiet burde konsentrere seg mer om muslimer enn limousiner!

 

 

Den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår

 

Publisert 4. januar 2017

Laila Ballingrud

 

Asylinstituttet blir misbrukt. Dette skjer fordi flertallet av den norske befolkning er så lite opplyste at de ikke forstår hvorfor eller hva. En flyktning er heller ingen innvandrer, det er det snart ingen som forstår hvorfor. Som med ordet 'rasisme' så har multikulturalistene og globalistene utnyttet en mental lat befolkning mettet på gode tider gjennom 30 år til å indoktrinere og utvanne begrepene gjennom innplassering av ferdig indoktrinerte medspillere i media, skoler, universiteter, offentlige institusjoner osv.

 

Og alle tror de at de arbeider for den 'gode' sak. Det er alltid lettere å få folk til å stille seg bak noe som tilsynelatende ser ut som en positiv handling. Jo mindre observante og kunnskapssøkende disse er, jo lettere er det å påvirke de til egen agenda. I gode tider er det tydeligvis enklere enn ellers. De tror forfedrene ville applaudert deres holdninger og beslutninger - ja kanskje hos noen ganske få ville det skjedd.

 

 

Politiet vil ikke gjøre det de er betalt for

 

Publisert 29. september 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Politiet presenterer i juni 2017 i media en liste over hva man ikke skal ringe politiet for – selv om det dreier seg om forbrytelser. Men er det ikke det politiet er betalt for – nettopp å ta forbrytere? Dette er ikke annet enn en tjenesteforsømmelse og grov uforstand. Skal folk ta saken i egne hender – eller?

 

 

Muslimer forstår ikke vår måte å tenke på

 

Publisert 30. juni 2017

Hans Persen

 

Det som er sikkert er at det er muslimer som gjennomfører nesten all terror, de tar sjelden eller avstand fra terror i Islams navn, og de er veldig raske til å trekke minoritets og offerkortet. Muslimer framstår som sneversynt og det er tydelig at de rett og slett ikke forstår vår måte å tenke på. Det beste for dem og oss er at dette eksperimentet tar slutt. Det var mislykket, og det viktigste for Europa nå, er at så mange innvandrere som mulig reiser hjem til sine hjemland og hjelper til med å bygge en framtid for sitt folk. Jeg og mange med meg mener at en hardere linje med utvisninger og deportasjoner er nødvendig. Søker du om asyl i en stat skal ikke det gjelde for evig, men kun i en tidsbegrenset periode.

 

Avgrunn mellom folk og elite i EU

Publisert 29. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

En meningsmåling som ble offentliggjort av Chatham House i februar 2017, viste blant annet at 56 prosent av de i ti europeiske land helst vil stanse all fremtidig innvandring fra muslimske land.

To ting har endret europeernes syn på migrasjon utenfra: strømmen av mennesker som aldri tar slutt, og måten mange migranter oppfører seg på. De seksuelle overgrepene og terroren forteller at myndighetene ikke har kontroll. Samtidig har den humanitære industrien svekket sin troverdighet ved aldri å ta befolkningens uro på alvor.

 

Først da kan vi føle oss trygge(re).

 

Publisert 11. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Breivik er et produkt av vår tid. Hvis vi nekter å innse dette, vil andre tragedier kunne skje igjen. Man har forståelse for ofrene og deres etterlatte, men samfunnet kan ikke ta så mye hensyn at vi utsetter oss for en stor risiko. Likeledes bør man ha i tankene at selv om etterlattegruppen synes det er bra at Breivik sitter så isolert og avskjermet som mulig i fengselet, så skal denne mannen i prinsippet ut igjen. Hvis han ingen normal menneskelig omgang har hatt og er blitt motsagt, kan det være mine barn som blir de neste ofrene. Akkurat dét bør etterlattegruppen og NRK også tenke på.

Slik situasjonen er blitt, med neddyssing av terrorens utøver, blir det en historie om medlidenhet og heltemot. Hvilket er bra, men absolutt ufullstendig. Vi lærer intet nytt, eller utfordrer oss selv, før vi begir oss i kast med en åpen diskusjon om fenomenet Breivik og samfunnet han levde i. Først da kan vi føle oss trygge(re).

 

Farvel frihet

 

Publisert 9. juni 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Det faktum som flere og flere smertelig har forstått, er at politikken som er ført siste tiårene har lagt til rette for at de neste tiårene blir i terrorens tegn. Og i det tegnet vil vi også se en fremmarsj av flere posebukser, tilslørte jenter og kvinner, og bygninger som omdannes til moskeer, i tillegg til signalbygg: moskeer med kupler og minareter. Revolusjonen i Iran i 1979 er også blitt en kulturell revolusjon i Europa. Så alvorlig, så tragisk er det. Derfor er en oversikt over bygninger som forvandles til barn av læren til Muhammed og Irans revolusjon, av største historiske og samtidsmessig betydning.

 

Farvel frihet.

 

Flerkultur er en teoretisk perversitet

 

Publisert 16. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Selv om flerkultur er en teoretisk perversitet ingen kan definere eller kvantifisere, så ønsker både Erna og Jonas at vi skal bli en del av den: Vi skal adoptere litt her og der fra hverandres kultur etter plukk-selv metoden, for ingenting kan jo defineres eller sies sikkert, og nåde den nordmann som hevder at norsk kultur er best. Dette har derimot mennesker fra dysfunksjonelle ukulturer fullstendig rett til. For oss modernister (også kjent som realister) er skolehverdagen en evig kamp mot postmodernistisk Bullshit. Man er simpelthen nødt til å lære sine egne barn forskjellen på rett og galt på daglig basis, for skolen gjør det ikke.

 

Venstresidens dødsdans med Islam

 

Publisert 13. mai 2017

Anders Kandal

 

Venstresiden har gått i en drepende felle, og nå sitter de dønn fast. I sin søken etter å virkeliggjøre internasjonalen, globalisme og forening over landegrensene, møtte de en religion som ville delta i kampen. Islam presenterte seg som undertrykket og forfulgt, og agnet kroken med et intenst engasjement for rettferdighet. Men islam er hverken menneske, hyggelig eller undertrykt. Islam er en ide. En ideologi uten sjel, empati eller hensyn, og nå har den penetrert venstresidens fornuft, og drar dem ned i mørket. For totalitære ideologier eier ikke samvittighet.

 

Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Publisert 3. mai 2017

Oddbjørn Jonstad

 

Seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på Arbeiderpartiet, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det kommer fram i Statistisk sentralbyrås rapport «Innvandrere og kommunestyrevalget 2015», som ble publisert i april 2017.

 

Med det antallet ikke-vestlige innvandrer vi nå har, og fortsetter å få, vil vi ganske sikkert oppleve en stor politisk endring i løpet av noen år. Nå er innvandrerne så mange at de ved å organisere seg vil bli en betydelig faktor, enten vil de kuppe et parti eller stifte et nytt. Skrekk og gru den dagen vi får et muslimsk parti på Stortinget med en oppslutning på linje med de vi har. I dag er muslimene spredd i flere partier, men veien til overtagelse av f.eks. SV eller V er ikke lang. Når får Oslo sin muslimske ordfører?

 

Tror man virkelig at islam i Norge ville være annerledes?

 

Publisert 1.mai 2017

Av Hans Svendsen

 

Hvorfor spiller vi overrasket over et islam som oppfører seg nøyaktig slik islam oppfører seg i resten av verden? Tror man virkelig at islam i Norge ville være annerledes? Grunnen til at vi har hatt det godt i Norge er fraværet av islam! At det har vært lite av det. Når islam blir større viser den sitt sanne jeg og det blir farvel til hardt tilkjempede rettigheter som likestilling og likeverd. Homofili straffes med døden, utro kvinner steines ihjel, pisking og amputasjoner er andre straffereaksjoner innen islam. Sharia er en vesentlig del av islam og jihad likeså. Det blir direkte kvalmt når oppegående og skriveføre muslimer påstår å være overrasket eller sjokkert over at islam gjør det islam gjør.

 

NASJONALISME ER BRA

 

Publisert 4. april 2017

Av Brynjar Garsrud

 

Det begynner å gå opp for mange at man ikke kan tvangsintegrere nye landsmenn. Om de føler en sterk tilknytning til kulturen, verdiene og religionen fra sitt hjemland, så er det fint lite politikere og godtfolk kan gjøre med dette. Det springende punktet her blir om man tror man kan bygge en nasjon på folk som ikke har noe felles, som ikke føler samhørighet og som ikke forstår hverandres kultur.

Det er mange mennesker som sier at de ikke lenger kjenner igjen sitt eget land. De vil bevare Norge som det var og må ikke angripes for at de tenker på denne måten. Disse menneskene føler seg glemt av eliten, som i mange år har hatt blikket rettet kun mot EU og utlandet,

Nasjonalisme er bra. Det er ikke noe galt med å kalle seg verken nasjonalist eller patriot. Det er helt naturlig å være stolt av landet og folket sitt. Som nordmenn har vi behov for en felles norsk identitet, bygget på felles tradisjoner og en felles kulturarv.

 

POPULISME SOM POLITISK AKTØR

 

Publisert 25. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Populisme betyr jo egentlig bare å lytte til folket og føre en politikk som folket vil ha. Når etablerte politikere fjerner seg fra folket - når eksempelvis Arbeiderpartiet fylles av unge PR-folk og statsvitere som i praksis arver posisjonene fra foreldrene sine og knapt har deltatt i normalt arbeidsliv - da ligger veien åpen for andre. Da flokker sekulære nordmenn seg rundt kristne Sylvi Listhaug og i utlandet støtter folk opp om politikere som Wilders og Trump.

 

Det er ikke sikkert det er slik som venstresiden hevder at disse er folkeforførere som narrer folket med seg, og at medisinen mot dette er enda mer av det de etablerte partiene har stått for så lenge. Det kan være slik at folket - selv arbeiderklassen og trygdede - er forbausende oppegående med evne til å tenke og observere selv, og at de nå stemmer på de som ønsker og evner å føre en politikk som folket vil ha. Politikere som vil være folkets tillitsmenn og ikke formyndere. Namecalling og det å stemple alt man ikke liker som høyrepopulistisk, virker ikke

 

NORGE HJELPER MENNESKESMUGLERNE – FLERE OG FLERE DRUKNER

 

Publisert 24. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Natt til i går reddet den norske båten «Siem Pilot» 133 personer fra drukningsdøden. Elendige gummibåter fylles med enda flere mennesker enn før.

 

Det er moralsk forkastelig av norske styresmakter å lokke disse migrantene ut på ei kostbar og farlig ferd. For det er i praksis det de gjør, når de som klarer å ta seg til Europa ikke blir returnert omgående.

 

Så lenge Frontex og Norge i praksis samarbeider med menneskesmuglere og mafiagrupper vil 'flyktningene' fortsette å strømme til. Husk at Afrika frem til 2030 vil øke sin befolkning med 500 - fem hundre - millioner mennesker. Europa har ikke nubbesjanse til å ta inn en tiendedel av denne mengden uten at samfunnene våre kollapser.

 

Saken er så enkel at mange av disse menneskene drukner fordi «Siem Pilot» er der. Hvor naive kan være politikere være. Uten naive mennesker som tar imot dem ville menneskesmuglernes forretningside smuldre bort.

 

Det går alltid utover folk flest - eller?

 

Publisert 16. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Mange hadde store forhåpninger til et bedre samfunn for folk flest da FrP kom i regjering. Slik har det ikke blitt. Senest i går så vi på Dagsrevyen at de skattebetalte byråkratene i staten bruker enorme summer på å nekte folk erstatning hvis de er blitt skadet på et sykehus. Byråkratiet har vokst over alle grenser under FrP, men det triste er jo at det kostbare byråkratiet konsentrerer seg om arbeidsvegring og ansvarsfraskrivelse – og svarer overhode ikke på henvendelser. Det gjør heller ikke Frp.

 

Noen innsats for folk flest ligger ikke i kortene. I stedet kommer økte bompenger, høyere straffer, avkristning, umotiverte husransakelser, gjengkriminalitet, opptøyer, sentralisering av politi og helsevesen etc. etc. Alt dette går utover folk flest mens utgiftene og pensjonene til stortings-representanter og regjeringsmedlemmer bare øker og øker. Ikke engang fengselsplasser for folk flest klarer partiet å bygge.

 

Konklusjon: Ikke stem på det såkalte Fremskrittspartiet ved høstens valg, jfr. Hjemmesitterpartiet.no

 

Europa har endt opp i en bitter kulturkrig med islam – hvorfor?

 

Publisert 14. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Situasjonen i Nederland er en lett forutsigbar effekt av å endre et velfungerende samfunn demografisk og kulturelt på relativt kort tid. Polariseringen vil tilta i styrke i både EU og Norge i årene som kommer. Dette kunne kanskje vært akseptabelt dersom den enorme immigrasjonen hadde avhjulpet verdens flyktnings-situasjon, men det har den på ingen måte gjort. Tvert imot, så har all immigrasjonen medført at brorparten av hjelperessursene heller brukes i Europa på bosetting og integrering.

 

Vi må snart ta innover oss hvilken formidabel utfordring den pågående befolkningseksplosjonen i Afrika og deler av Asia faktisk er. For antall flyktninger og immigranter vil etter alle solemerker øke drastisk fremover. Politikken EU og Norge fører i dag fremstår som helt blottet for realisme og visjoner. Hva er egentlig den langsiktige planen?

 

Arbeidsvegring og ansvarsfraskrivelse

 

Publisert 7. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Justisdepartementet har svart på Jonstads klage på husransakelsen. De kan ikkke gjøre noe - heller ikke på generelt grunnlag

 

Intet nytt fra politiet

 

Publisert 5. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Pr. i dag, søndag 5. mars 2017 har jeg ikke hørt noe fra politiet vedrørende ransakelse av mitt private hjem. Jeg får ikke svar fra politiet og vet ennå ikke hva jeg er anklaget for - og har heller ingen kopi av ransakelsesordren.

 

Men likevel, det som er viktig i første omgang er at jeg får tilbake det beslaglagte utstyret. Dette inneholder private bilder, brev, bokmanuskripter etc. etc. Politiet har nå hatt halvannen uke på å gjennomgå materialet for å finne det de av en eller annen grunn leter etter. De kan da bare ta kopi av det de mener de trenger og levere tilbake utstyret. Alt som ikke er privat ligger dessuten på nettet. Harddisken inneholder private ting tilhørende andre familiemedlemmer, det samme gjelder en av PC-ene.

 

Hatkriminalitet er in for tiden

 

Publisert 2. mars 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Viser til innlegget nedenfor. Nå har Østlandets Blad fortalt meg at det var hatgruppa på Manglerud som tok beslag i PC-en min. Det er trist at man må få informasjon fra pressen når politiet ikke gjør jobben sin. Ellers har jeg ikke hørt noe fra politiet enda - men det kommer vel snart. Følg med på denne siden.

 

Har vi fått lovløse tilstander her i landet?

 

Publisert 24. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Undertegnedes private hjem ble i slutten av februar ransaket av to politifolk fra Øst politidistrikt. De hadde med seg en ordre fra Follo tingrett. Grunnlaget skulle være utilbørlig opptreden – mer ville de ikke si. De ville heller ikke si hvem som hadde anmeldt undertegnede. De tok med seg familiens datamaskiner og harddisker uten å gi noen kvittering – og ville heller ikke gi undertegnede en kopi av ordren. Det er ganske dramatisk å ransake private hjem – min kone ble selvfølgelig vettskremt.

 

Men i § 102 i Grunnloven står det følgende: «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet».

 

Spørsmålet er hvor mye Grunnloven er verdt når politiet og rettsvesenet går til husransakelse for noe så bagatellmessig som mistanke om utilbørlig adferd? Kanskje vi trenger en Trump her i landet også – for å få bukt med ekstremismen i politikk, media, politi og rettsvesen.

 

 

Personlig ansvar for egne ord og handlinger

 

Publisert 22. februar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I dag ser vi at mange mennesker promoterer innvandring og islamisering i kraft av sine stillinger i offentlig og private bedrifter, samt media og organisasjoner. Spesielt er dette ille i såkalte hjelpeorganisasjoner hvor lederne og andre ansatte står frem i media og bygger opp sin image som ansvarsfulle, flinke og empatiske mennesker. Det de ikke forteller er at de lever av dette. Jo mer bråk og elendighet, desto mer er de verdt den millionlønna de får av skattebetalerne hver måned.

Noe lignende ser vi når det gjelder media. Saklig og riktig informasjons-formidling står ikke høyt på dagsorden, alle saker vinkles slik at det som tas med er i overensstemmelse med mediefolkenes personlige politiske ståsted. Når dette blir påtalt blir de rasende. Det blir de også når de blir spurt om hvilke saker de tar opp og hvilke de unnlater å nevne. Forbryternes etniske opprinnelse er uvesentlig og ikke verdt å nevne ifølge mange journalister.

 

Noe lignende gjør seg gjeldende når det dreier seg om såkalte forskere. Det er jo merkelig at all forskning en forsker gjør, alltid ender opp med den samme konklusjonen: Innvandring og islamisering er bra for land og folk - og etniske nordmenn er noen tullinger som ikke forstår dette. Dette er blitt påtalt ovenfor Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet, men selvfølgelig er det bare svada og ansvarsfraskrivelse som kommer derfra.

Jeg skal ikke her ta opp den gjennomgående svikten i intelligens og mentale evner hos våre politikere – det får vi komme tilbake til. Men i de senere årene har juristene kommet etter når det gjelder venstre-ekstremisme. Dette medfører at både politi, advokater og dommere påtaler og dømmer innvandringsmotstandere i tråd med korrekte politiske holdninger hos våre politikere.

 

Slik kan vi ikke ha det! Uansett må de som promoterer innvandring og islamisering stå personlig til rette for sine ord og handlinger den dagen konsekvensene melder seg med full styrke. Da bør de stilles for en domstol og stå til ansvar både juridisk og økonomisk for de skader de har påført samfunnet uansett hvilken stillingsbetegnelse de gjemmer seg bak.

Noen av disse personene finner du på nabokjerringa.no og milorg.no. Gjør ditt ytterste for at disse menneskene ikke vinner frem.

 

Kan vi greie oss uten massemedia?

 

Publisert 17. februar 2017

Av Nils Bjørnsen

 

«På generelt grunnlag er det bekymringsfullt at en politisk administrasjon varsler at de skal kommunisere direkte med velgerne i størst mulig grad, og det kan se ut som at pressekorpset som følger Det hvite hus vil få betydeligere vanskeligere arbeidsforhold i tiden fremover," sier Tron Strand, leder i Stortingets presselosje. Donald Trumps utsagn om at han vil henvende seg direkte til vanlige amerikanere har utløst frykt og harme fra journalister og journalistorganisasjoner over hele kloden. Det ville jo være forferdelig dersom politikere kommuniserte direkte med befolkningen fremfor å la løgnpressen (massemedia) fortelle folk "sannheten" – ikke sant?

 

Hva skal vi med demokratiske valg?

 

Publisert 15. februar 2017

Av Tor Tønnesen

 

Trump er blitt demokratisk valgt og stemt frem av 100 millioner amerikanere. Dette må akademikere og media i lille bedrevitende Norge, med sine skarve 5 millioner innbyggere, snart anerkjenne. Demokratiske valg er grunnprinsippet i demokratiet, og det å ikke anerkjenne et valgresultat blir derfor antidemokratisk. Da blir det antipopulismen som i realiteten er antidemokratisk, og ikke populismen.

 

Vår strenge asylpolitikk – eller?

 

Publisert 17. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ca. 23 300 asylsøkere kom til Norge i 2015 og i 2016 fikk vel halvparten av disse ja på søknadene, dvs. ca. 11 000. Totalt 12 700 nye landsmenn fikk opphold i 2016. Dette er ny rekord. Blant søknadene som ble realitetsbehandlet, fikk to av tre innvilget opphold

 

I 2016 kom det 3.460 asylsøkere til Norge. Asylsøkerne var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373). Blant asylsøkere i 2016 har 320 oppgitt at de er enslige og mindreårige. Fire av ti er fra Afghanistan. 47 er fra Eritrea og 25 fra Syria. Tallene inkluderer også 256 asylsøkere som er relokalisert fra Italia og Hellas. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

 

Er dette noe FrP og Sylvi Listhaug kan skryte av? Det hjelper ikke å gjenta til det kjedsommelige at vi har en streng asylpolitikk - når to av tre av de som kommer tross alt får opphold.

 

 

Muslimske parallellsamfunn i byene våre – eller?

 

Publisert 15. januar 2017

Av Oddbjørn Jonstad

 

I slutten av oktober 2016 ble det offentliggjort en rapport om moskémiljøene i Oslo som er interessant av flere grunner. Selv om man et øyeblikk ser bort fra at den islamske terrorismen ikke kan skilles skarpt fra resten av islams verden, vekker adskillelse mellom menn og kvinner, isolasjon fra storsamfunnet samt finansielle og ideologiske bånd til utlandet ikke bare bekymring hos islamkritikere - kanskje det likevel er noe i dette med parallelle samfunn i landet?

 

Vår kristne kulturarv

 

Publisert 8. januar 2017

Av Hans Toresen

 

 

Norge har vel egentlig aldri vært noe kristent land. Men våre fedre holdt korset og flagget høyt i ære. Noe du kan se når du hører Fedrelandssalmen eller Nasjonalsangen. Nå så vanærer vi akkurat det som har velsignet vår kultur, pga. en respekt for troen, og sånn sett vil Norge også oppleve hvordan det er å miste velsignelsen, og det vil også svi både økonomisk, og ved at ytringsfriheten mister sin verdi. Begge deler har allerede gjort sitt inntog, og den friheten vi har nytt godt av, finner du ikke hos noen andre religioner eller ideologier. Aller minst den sosialistiske ideologien, som vi stoler så mye på. Gud er opphavet til at vi alle kan leve og puste. Å kutte ut Han, er ren dårskap, spesielt for ett land som har fått oppleve Hans miskunn i tidligere tider!

 

Sunn nasjonalisme

 

Publisert 31. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Nasjonalisme er en naturlig reaksjon mot terror og framgang av muslimer i Europa. De er flinke å ta vare på sin kultur, sine tradisjoner og religion i motsetning til mange europeere. Politikere må nå sette grenser: enten må du har respekt for landet du lever i og lære deg fredelig samarbeid med andre folkegrupper eller du må ut! Det er for sent å være politisk korrekt - har noen tenkt på hvor mye penger Tyskland og Frankrike må bruke på politi og hæren på Nyttårsaften? Skal du være redd å gå ut å feste? De fleste av oss foretrekker trygghet foran total frihet. Det er biologisk og ingen politiker kan forandre det. Norge kan lære mye av feilene til mange europeiske land og det er sunn nasjonalisme som kan redde norske folk!

 

Trenger vi et nytt rettsoppgjør for landssvik?

 

Publisert 18. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Å trekke politiske motstandere for retten kan bli et meget farlig tveegget sverd for venstresiden: Høyresiden kan finne på å gjengjelde tjenesten. For hvis en partileder kan dømmes for å snakke stygt om andre, kan vel andre partiledere dømmes for å ødelegge sitt eget land? Og hvilken forbrytelse er størst? Snakke stygt om noen, eller ødelegge et land med masseinnvandring? Europas flerkulturelle ledere er i ferd med å toe sine hender for egne synder, men de bør kanskje ikke føle seg for trygge på å slippe så lett unna.

 

Hele artikkelen kan leses på www.fortroppen.no

 

Nei, vi er blitt "flerkulturelle" vi.

 

Publisert 12. desember 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Tatt i betraktning at svært mange med utenlandsk opprinnelse i Norge ønsker å holde fast på sin identitet, så virker det svært kunstig at det så og si bare er den norske identiteten som skal være så innholdsløs at den rommer alt og alle.

 

Mange ønsker sikkert også å bli oppfattet som norske, men ens opprinnelige identitet er viktig! Det er en del av det du er.

 

For en del med innvandrerbakgrunn er ens egen kultur og etnisitet sågar så viktig at det forventes at deres barn skal gifte seg med en fra deres opprinnelsesland.

 

Det finnes kulturforeninger rundt omkring i det ganske land som er opprettet for å bevare opprinnelseskulturene til folk som har flyttet hit, fordi de opplever sin egen kultur som verdifull. Jfr. www.innvandringskontoret.no.

 

Men, det norske? Nei, vi er blitt "flerkulturelle" vi. Det er oss. Selv om vi egentlig aldri har blitt spurt om det var greit.

 

Fakta om regjeringens integreringstiltak

 

25. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

* Kommunene får et ekstratilskudd på nesten 320 millioner kroner også i 2017 for å få til raskere bosetting av flyktninger.

 

* Kommunene får i 2017 videreført årets ekstraordinære støtte på 100.000 kroner per enslige mindreårige asylsøker.

 

* Et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner for kommuner som tar imot flere flyktninger enn de blir anmodet om, videreføres neste år.

 

* Løfte om pott på 97 millioner til kommunene for å få innvandrerkvinner og -ungdom ut i jobb.

 

Jada – jada – det skal ikke stå på penger! For å unngå svenske tilstander pøser politikerne inn millioner på millioner. Er det slik vi vil ha det?

 

Den norske folkesjelen – hvor er den?

 

Publisert 20. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Lurer av og til på hvordan tilstanden er når det gjelder den norske folkesjelen. Hvis den er slik massemedia gjenspeiler, så er folk flest så totalt hjernevasket og feilprogrammert i øverste etasje, og det rett og slett blir direkte flaut å lese innlegg som dette.

 

Den ene "eksperten" etter den andre kvakler i aviser og på tv og gjør sitt ytterste for å fordumme den norske befolkningen.

 

Dagens journalister er intet annet en betalte "synsere" som desperat prøver å prakke deres forskrudde meninger på oss! De fleste vil gjøre oss en tjeneste ved å tre av og melde seg på NAV!

 

Mohammad får norsk navnedag

 

Publisert 16. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Ti muslimske navn får navnedag i den norske almanakken. Et av disse navnene er Mohammad som får navnedag 19.april. Til nå har verken Ali, Fatima eller Mohammad hatt egne navnedager, men det er det snart slutt på. Fra 2017 blir ti muslimske og arabiske navn innlemmet i kalenderen, noe som betyr at de får egne navnedager. Det er Almanakkforlaget som eier og gir ut navnedagsrekkefølgen i Norge, og de har lenge snakket om å ta med disse navnene i kalenderen. Navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget.

 

Kommentar: Dette er jo det reneste landssviket. Se også www.korsfarer.no

 

 

De ansvarlige må stilles personlig til ansvar

 

Publisert 13. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I media kan en ofte lese om dårlig arbeid i det offentlige, men en hører sjelden om noen som stilles til ansvar for miserene. Og hvis det kommer en reaksjon får de god lønn resten av livet. Slik kan vi ikke ha det!

 

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge - til sammen 848.207 stk. Det utgjør 16,3 prosent av folkemengden og er en økning på 119 prosent fra 2006. Dette betyr at Innvandring står for 80 prosent av befolkningsveksten og denne økningen er kraftig om vi sammenlikner Norge med andre europeiske land, og andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig i årene fremover.

 

Burde ikke noen stilles ansvarlig for denne okkupasjonen – og da mener jeg personlig ansvarlig? Jo - og du finner noen av navnene under milorg.no. Vil du vite mer, se nabokjerringa.no og webkontorene.no, spesielt POLITIKERKONTORET.

 

 

Bråk og uro i parallellsamfunnene

 

Publisert 8. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En helg i slutten av oktober 2016 fikk politiet i Oslo en forsmak og mønsteret er velkjent: En av «dem» ble pågrepet av politiet under bråk ved utestedet Rockefeller i Oslo. Det danner seg en mobb som krever ham utlevert, omtrent som det var en forhandlingssituasjon. Det kan ikke politiet finne seg i. Situasjonen eskalerer. Politiet står overfor 40-50 menn. Politiet må tilkalle MIK, en særlig enhet som er trenet for innsats mot uroligheter: Mobiltaktisk Innsatskonsept.

Det er ett forhold som gir saken en ekstra dimensjon: Den er ikke omtalt i mediene selv om politiet opplyste om bråket på Twitter. Det er ikke fordi de ikke har kjennskap til den. En så alvorlig hendelse noen steinkast fra VG og Aftenposten ville vært plukket opp med en gang. Fotografer ville rykket ut.

 

Men det kom ingenting. Det tyder på at man er redd, redd for å alarmere publikum. Skal de bli overrasket av mobben mens de er på byen? Skal ikke politikerne bli stilt til ansvar? «Befrielsesaksjonen» er en maktdemonstrasjon. De unge mennene anerkjenner ikke politiets autoritet. De betrakter tvert om politiet som en utfordrer. Rollene er byttet om. Vi ser det i Frankrike, vi ser det i Tyskland og Sverige – nå også i Norge.

 

Fordekt islamisering av Europa

 

Publisert 2. november 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En islamsk erobringskrig pågår i Europa. Krigen føres med åndelige våpen (offerrollen, anklager, krav) av det han kaller «islamfunksjonærer». Europeerne lar seg lure.

I en mannsalder har Europa fulgt en katastrofal strategi i omgangen med islam. På offisielt hold, på kirkelig hold og i ellers sivilsamfunnet er de mest bokstavtro og nidkjære muslimene blitt valgt som samtalepartnere, og deres europeiske forsvarere som eksperter.

Konsekvensene kan beskues av enhver som slår på TV-en eller åpner en avis, hvor både islamister og deres apologeter er husvarme. Muslimene som ikke kan fordra de vestlige frihetene, har det som plommen i egget under disse betingelsene.

 

 

Er det Listhaug gjør egentlig noe å skryte av?

Publisert 25. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Mange skryter av statsråd Listhaug og mener hun gjør en glimrende innsats mot innvandring og islamisering av landet. Men hvilke resultater har hun fått til? Aldri har vi bosatt så mange såkalte flyktninger og det virker som hun er blitt mer og mer en integreringsminister. Hadde det ikke vært mer å skryte av om innvandringen ble stoppet helt og de som er kommet blir repatriert – det hadde vært noe det. Norske myndigheter har de siste årene gitt over 800 personer beskjed om at de har jukset med sin asylhistorie eller på annen måte gitt uriktige opplysninger. Men over 400 av disse har likevel fått ny oppholdstillatelse, for eksempel fordi de har bodd her svært lenge eller fordi de har barn. Vi krever resultater – ikke prat.

Unødvendig arbeidsledighet?

Publisert 21. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

På Kolbotn er det mange eiendommer og hus som i 2016 er blitt renovert – både ved eiendomsoverdragelse og andre grunner. Men det som kjennetegner disse arbeidene, er at de blir utført av østeuropeere – særlig polakker. Disse blir igjen gjenkjent med arbeid til langt på kveld under høylytt skriking og enda høyere musikk. Hvorfor er det slik når vi har ca. 150 000 arbeidsledige i landet? Hvorfor har vi fått slike uduelige politikere som ikke greier å rydde opp i dette?

De fleste nyhetene handler om islam

Publisert 9. oktober 2016

Av Kristian Bjørnsen

En bidragsyter har telt antall faktiske nyhetssaker i våre tre største medier og fikk sjokk. Over halvparten av alle innenriks- og utenriksnyheter handler om islam i en eller annen versjon. Bak denne flommen av saker ligger terror og trusler fra mennesker som tilhører religionen. Kronikøren tar også for seg dobbeltmoralen i vårt politisk korrekte samfunn når det gjelder ideologi og terror, ut ifra hvem som er overgriperne.

Har tredje verdenskrig brutt ut? Nei. Det er islam det handler om. Fredens religion.

Han tok en liten uhøytidelig opptelling av nettavisenes totale forsider i dag tidlig klokken 09.00. Han regnet kun faktiske nyheter, inkludert innenriks, utenriks og finans. Han tok ikke med sport, kjendis eller diettnyheter som utgjør ca. halvparten av det redaksjonelle stoffet. Her er resultatet:

24 av 39 rene nyhetssaker klokken 09.00 på Dagbladet omhandlet islam eller islamsk terror.

18 av 31 rene nyhetssaker klokken 09.00 på VG omhandlet islam eller islamsk terror.

24 av 50 rene nyhetssaker klokken 09.00 på Aftenposten omhandlet islam eller islamsk terror.

66 av 120 nyhetssaker i våre tre største løssalgs- og nettaviser, altså 55 prosent, handlet om ett tema. Islam.

Har innvandrerne overtatt innvandringsdebatten?

Publisert 7. oktober 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Nytt mangfold av organisasjoner. Aldri før har så mange organisasjoner representert det flerkulturelle Norge. Hvem er de? Hva står de for? Og hva er deres konkrete målsetninger? Som paddehatter har de dukket opp, og bidrar til et nytt mangfold av meninger i integrerings- og innvandringsdebatten. Små, men meningssterke organisasjoner som Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM), Senter for Sekulær Integrering (SSI), JustUnity, Minotenk og mange flere andre. Og dette er bare begynnelsen.

 

 

Repatriering av innvandrere

 

Publisert 14. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har lagt frem et program som går inn for av-islamisering av Nederland. Taushet i norske medier. Publikum må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontasjon. Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal, er han leder for Nederlands største parti. Slik burde vi gjøre det i Norge også – jfr. www.repatriering.no

 

 

Statsministerens taletrang

 

Publisert 11. september 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Jeg kan ikke i juli 2016 huske at vi tidligere har hatt en statsminister som må kommentere absolutt alt som skjer både i Norge og utlandet. Det virker som hun flyr verden rundt med privatfly - bare for å bli intervjuet av det statsfinansierte NRK. Men det verste er at hverken hun eller taleskriverne overhode har peiling – og presenterer den samme svadaen hver gang. Nå har hun også gått til angrep på Donald Trump – håper han slår igjen, folk ønsker resultater – ikke tøvete selvfølgeligheter. I september 2016 har hun også lagt seg ut med Facebook for å få publisere nakenbilder – hvor mange ungdommer husker Vietnamkrigen? Spar oss for denne jentungen!

 

 

TRUMP!!

 

Publisert 26. august 2016

Av Linda Martinsen

 

Trump framstår som en leder med et klart mål om å gjenskape USA som en økonomisk stormakt. Skape arbeidsplasser, redusere industriflukt, øke minimumslønningene, redusere fattigdom spesielt blant afroamerikanere, redusere statsgjeld, øke grensekontroll mot narkoimport, redusere/stoppe ulovlig innvandring og satse mer på lov og orden. Fy for en mann!

 

 

Den kristne kjærlighet – finnes den?

 

Publisert 8. august 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

En torsdag i august 2016 Reinert Vigdal ut et bilde av tidligere AUF-leder Eskil Pedersen og Ap-leder Jonas Gahr Støre foran et banner med teksten «Boikott Israel». Bildet ble tatt på Utøya kort tid før angrepet 22. juli, og Vigdal hadde utstyrt innlegget med teksten: «Denne reklamen var det Utøya-ungdommen presenterte like før ABB trådde inn i manesjen. Er det noe merkelig at ABB ville ha vekk dette?». Partiet De Kristne tok umiddelbart avstand fra Vigdals innlegg. – Jeg ga ham friheten til å melde seg ut selv. Hvis noen legger ut noe på Facebook som kan forsvare det Anders Behring Breivik gjorde, har de ingenting i partiet vårt å gjøre, sa fylkesleder Bjørg Sølvi Refvik i Partiet De Kristne Sogn og Fjordane.

 

Fra kommentarfeltet: Det er ingen som forsvarer det massemorderen Breivik gjorde, men disse ungdommene i AUF må begynne å oppføre seg som ansvarsfulle voksne folk - de er jo som bleieunger uten mål og mening akkurat som sine forbilder i AP. Vigdal har da aldri forsvart drap. Dessuten – man slutter aldri å undre seg over det hat og fiendskap som eksisterer i såkalte kristne miljøer – som i Partiet De Kristne Sogn og Fjordane.

 

 

Er Arbeiderpartiet Norge?

 

Publisert 4. august 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det har vært underkommunisert at angrepet 22.7.2011 var et angrep mot Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har i stor grad oppfattet seg identisk med den norske stat, og setter angrep mot Arbeiderpartiet som angrep mot Norge. Dette gjelder generelt, og slett ikke bare for hendelsen for 5 år siden.

 

 

Støtt lyt nordmenn vere med!

Publisert 2. august 2016

Av Norvald Aasen

Europarådets leder, Torbjørn Jagland, skal til Tyrkia for å advare President Erdogan.Selvfølgelig må det være noen fra det norske politiske miljøet som skal fortelle den store verden om hvordan andre skal innrette seg, og hvordan fjerne og fremmede land skal styres! Demokrati og rettsstat er ord og uttrykk som den norske offentlige eliten slår om seg med i svulmende ordelag på bortebane, selvsagt uten at de samme begrepene blir så særlig velholdt i eget land. Mitt velmente råd er derfor at NATO og Europarådet ber Jagland ha med en tilstrekkelig dose medisin mot latterkrampe som gave til sitt vertskap. Det kan jo komme til nytte når den høye gjest vender ryggen til tyrkiske ledere og snur nesen tilbake til Europa for å planlegge nye reiser og refselser ute i den vide verden.

 

 

Er folkelige uttrykk hatkriminalitet?

Publisert 27. juli 2016

Av Oddbjørn Jonstad

I juli 2016 kunne en lese om en mann i 50-årene som fikk fengsel fordi han kalte en innvandrer for svarting og ba han dra seg hjem. Dette er et folkelig uttrykk som myndigheten nå kaller for hatkriminalitet og bruker store ressurser på å bekjempe. Det opprettes stadig nye enheter i politiet for å hanskes med dette – og allerede pressede domstoler er med på galskapen. I politiet er det et utall kvinner som har fått lederstillinger i de nyopprettede enhetene – hadde det ikke vært bedre å få dem ut på gaten og hjelpe folke flest – som Fremskrittspartiet (nå Kaospartiet) ville sagt det. Etter 22. juli 2011 skulle alle partiene satse på kjærlighet og ikke hat – jammen sa jeg smør. Man må spørre seg om det ender slik at det vil være straffbart å være innvandringsmotstander. Vi må bare konstatere at FrP og Høyre ikke duger som regjeringspartier.

Misforstått markering av 22. juli hendelsen

Publisert 23. juli 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Politikere og media feier 22. juli som en hyllest til det norske folk fordi gjerningsmannen var en mann som ville det norske folk vondt. Slik var det ikke – gjerningen var et resultat av – i hovedsak – Arbeiderpartiets feilslåtte innvandringspolitikk. Samfunnet har blitt kaldere og politikerne har forskanset seg på festninger i Stortinget og Akershus festning. Men redde er de ikke – og sprudler av kjærlighet og godhet. Så det Ap og de andre politikerne, samt diverse kronikører feirer, er Aps og de andres samfunnspolitiske misere. Er det noe å feire? Gjerningsmannens tanker og skrifter rundt det politiske var helt korrekt.

Etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti

Publisert 28. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

Politiet har i dag innledet etterforskning mot formann i Norsk Folkeparti, Oddbjørn Jonstad. Bakgrunnen for straffesaken er det Jonstad skriver på sin internett hobbyside – www.nabokjerringa.no. Årsaken til at han har etablert denne siden, er at han konsekvent blir boikottet i alle media i landet. På den omtalte hobbysiden viser han eksempler på hva de som er av en annen mening, skriver og gjør. Hovedhensikten er å få dem på bedre tanker.

Jonstad syns det er trist at myndighetene nå bruker masse penger, politi og rettsvesen mot meningsmotstandere til tross for at det er grundig fastslått i Grunnloven at meninger ikke kan straffes. Uenighet er ikke det samme som hat og hets.

Slik partiet kjenner politiet og pressen, kommer dette til å bli slått stort opp for å vise hvilken kronidiot og kjeltring Jonstad i grunnen er. Personlig tåler han dette, men han beklager hvis det går utover alle andre som er medlemmer av Norsk Folkeparti. Han oppfordrer alle som har en mulighet til det - å gjøre sitt ytterste for å få en slutt på meningsterroren i landet.

 

Har vi råd til dette?

 

Publisert 16. juni 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Finansekspert Trym Riksen har regnet på utgiftene i alternativt scenario for asyltilstrømming. Han har i det ene scenarioet tatt utgangspunkt i tidligere Høyre-statsråd Victor Normans utspill om at Norge kan ta imot 100.000 flyktninger, og forutsatt at de ankommer i løpet av 12 måneder. På toppen av SSBs anslag kommer da utgifter i årene 2017 til 2019 på henholdsvis 18, 20 og 24 milliarder kroner. Altså en samlet ekstra utgift i løpet av tre år på 62 milliarder kroner.

 

 

INNVANDRINGEN I TALL

 

Publisert 14. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i midten av mai 2016 en statistikk over nye norske statsborgere i 2015. I fjor ble det registrert 12.432 personer med nytt, norsk statsborgerskap. Det er en nedgang på 18,9 prosent fra året før, som på sin side var et rekordår. En notis hos NRK forkynte i den forbindelse at «færre blir norske statsborgere». Det oppgis også at 6.142 av de 12.432 kom fra Asia og 2.908 fra Afrika, mot 2.500 fra Europa. Det betyr at omlag tre fjerdedeler av de nye statsborgerne hadde ikke-vestlig bakgrunn, hvilket også gir en pekepinn om at det ikke er den europeiske innvandringen som resulterer i de største permanente forandringene av Norge.

 

Er FrP verneverdig?

 

Publisert 12. mai 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Onsdag11. mai presenterte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug regjeringens forslag til integreringsmelding. Samme dag gjestet hun Dagbladets politikkprogram «Svar på spørsmålet». Der kommer Listhaug med en glassklar oppfordring til flyktningene: Stå på. - Jeg ville stått på dag og natt, jeg ville ikke gitt meg. Jeg ville lært språk og fått meg en jobb, slik at jeg kan få familien min hit, sier hun.

 

Men skulle ikke FrP sette en stopper for innvandringen. Slik det nå har blitt løser ikke FrP innvandringsproblemene, men har gått over til å administrere dem. Dette partiet er ikke noe mer å samle på!

 

Undervisning i norsk drikkekultur

 

Publisert 25. april 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

IOGT mener i april 2016 at nyankomne til Norge bør få undervisning om norsk drikkekultur. Alle som kommer til Norge må gjennom et kurs med 50 timer samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet. Læreplanen er omfattende, men i dag står det ingenting om alkohol i den. Rusforebyggings-organisasjonen IOGT krever nå at norsk alkoholkultur blir en permanent del av opplæringen som gis til nyankomne i Norge.

Hva skal vi med det, muslimer drikker ikke skriver et nettroll. Dessuten: Kurs i ditt og kurs i datt. Når det gjelder innvandrere så må det tydeligvis finnes et uuttømmelig budsjett, en slags "Sareptas krukke". Det er ingen grenser for hva det skal/må brukes penger på til våre "nye landsmenn".

 

 

Venstreekstremistene viser ansikt – et stygt syn

 

Publisert 16. april 2016

Oddbjørn Jonstad

 

I går kunne en lese at ytterliggående grupper på venstresiden i norsk politikk som Antirasistisk Senter, Sosialistisk Ungdom, Partiet Rødt og andre skal holde en demonstrasjon foran Stortinget til mandag 18. april kl. 18:00. Demonstrasjonen er til støtte for økt asylinnvandring til Norge og mot regjeringens innstramminger.

 

MØT OPP OG VIS DEM FINGEREN

 

Jeg lar meg ikke skremme!

 

Publisert 14.mars 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Vi lar oss ikke skremme uttalte statsminister Erna Solberg i forbindelse med en diskusjon etter en terrorhandling i utlandet. Hun refererte også til Behring Breiviks attentat 22. juli 2011. Men er det noen her i landet som virkelig har latt seg skremme så er det nettopp Solberg og de andre politikerne – de som er skyld i alle truslene. Det har kostet millioner å bytte ut alle vinduene i Stortinget med skuddsikre glass etter påtrykk fra skremte stortingsrepresentanter, resepsjonen i Stortinget ligner på en festning og var til tider besatt av bevæpnet politi. Utenfor er store områder gjort utilgjengelige for biltrafikk. Ved planlegging av det nye regjeringskvartalet vil man bruke milliarder på å beskytte vettskremte politikere og byråkrater. Så er det virkelig så at de ikke lar seg skremme? Vi må bare konstatere at de største reddharene i landet sitter på Stortinget - dessverre. Men nå har de blitt så uredde at Regjeringen foreslår en utvidelse av adgangen til bruk av kommunikasjonskontroll, hemmelig ransaking, romavlytting, kameraovervåking og tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed. Kanskje det er folk flest som bør begynne å bli redde -og ikke de som har skapt elendigheten.

 

Har venstreekstremismen fått fotfeste i domstolene?

 

Publisert 22. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

«Utlendingsnemndas vedtak av 17. juni 2015 og beslutning av 15. juli 2015 er ugyldige. 2. Staten ved Utlendingsnemnda dømmes til å betale sakskostnader til saksøkerne ved advokat Bjørn Erik Serkland med 195 352 – etthundreognittifemtusentrehundreogfemtito – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen» slår tingrettsdommer Frode Støle fast i februar 2016.

 

Samtidig kan en lese at politiet og UDI mente innvandrergutten var 16 år. Han satt fengslet i over to måneder før Oslo tingrett slo fast at vurderingen ikke var holdbar. Oslo tingrett at politiet ikke hadde holdepunkter for å si at gutten var over 15 år. Tvilen skulle komme tiltalte til gode, mente retten med henvisning til FNs barnekonvensjon.

 

Fra tidligere vet vi at flertallet av advokater i Norge politisk sett ligger på venstresiden, i tillegg til de som er for innvandring av økonomiske årsaker. Men det er synd at vi ikke lenger kan stole på domstolene. Jfr. ADVOKATKONTORET på webkontor2.no

 

Har den etniske norske befolkning blitt overflødig?

 

Publisert 20. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Hvis man besøker Akershus Universitetssykehus (A-hus) på Lørenskog utenfor Oslo, slår det en straks hvor mange innvandrere man ser i hovedgata inne på sykehuset. En telling en times tid for noen dager siden viser at ca. 53 % av de som passerer kiosken, er mørkhudede. I tillegg kommer de lyshudede innvandrerne. På området ved inngangen til fødeavdelingen var tilstedeværelsen av mørkhudede over 80 %. På den annen side var mange av de ansatte på sykehuset og apoteket innvandrere. Så vi er altså allerede i 2016 kommet i den situasjonen at innvandrere arbeider for å hjelpe andre innvandrere – uten at den etniske norske befolkning behøver å bry seg. Hadde vi ikke her i landet for noen år siden noe som het sunt bondevett – har det blitt usunt?

 

 

Bråk i gatene – få en slutt på dette!

 

Publisert 18. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I forbindelse med at Odins soldater nå patruljerer i gatene, har vi fått det vanlige bråket med venstreekstremistene. Er det slik vi vil ha det? Hadde vi hatt noen politikere det var noe tak i, hadde det blitt gjort straffbart å forstyrre andres demonstrasjoner. Kan ikke SV og de andre som ikke har noe å fare med mentalt sett, på egenhånd få demonstrere til avtalt tid – og uten forstyrrelser. På demonstrasjonen for Listhaug prøvde jeg å få politiet til å stoppe kjeften på skrikhalsene som forstyrret det hele. Men politiet mente de måtte få ytre seg. Men kunne de ikke fått gjort det et annet sted i byen på et annet tidspunkt samme dag? Nå når skytingen også har tiltatt i Oslogatene burde man få slutt på at fredelige demonstrasjoner blir forstyrret av skrikhalser med ropert.

 

 

 

Få satt en stopper for disse skattebetlte oppviglerne!

 

Publisert 20. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Om kvelden 9. februar utløper fristen for å komme med høringssuttalelser til Regjeringens forslåtte innstramminger av asyl- og innvandringspolitikken. En rekke enheter som SSB, UDI, Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og velferdsforskningsinstituttet NOVA har kommet med kritikk av forslagene og mener mange innstramminger baseres på faktafeil. Er det ikke snart på tide å få satt en økonomisk stopper for disse venstreekstreme, skattebetalte oppviglerne?

 

Soler seg i glansen med skattepenger

 

Publisert 5. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Det hender ikke så sjelden at man treffer utenlandske kolleger som undrer seg over at et lite land som Norge «alltid» er med der viktige avgjørelser tas, og der verdens stormakter er representert. Men er det noe rart når Solberg og Brende reiser verden rundt med åpen lommebok. De forstår ikke at det er pengene som gjør at de får være med, ikke intellektet.

Så spørsmålet er om dette er et dypfølt ansvar, eller kjøp av oppmerksomhet og internasjonale posisjoner over det nivå politikere og byråkrater fra ett lite land som Norge aldri ellers ville oppnå? Og viser de samme politikere og byråkrater den samme ansvarsfølelse ovenfor dem som pengene tilhører? Nemlig eldre og vanskeligstilte nordmenn. Skal en dømme basert på det en hører og av og til leser så er antagelig internasjonal glans og oppmerksomhet mere fristende. "Det er sikkerhet for egne borgere og ikke «redde verden» som er en regjerings første plikt. Den er valgt av sine borgere, ikke av verdens migranter og flyktninger." Mener mange

 

 

Ansatte i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) leker politikere

 

Publisert 4. februar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

Regjeringens forslag bidrar ikke til den integreringen man ønsker seg, sier Marit Lund Larsen, leder for integreringsdirektoratets største forbund. De er uenige i følgende.

•Tar avstand fra at personer med begrenset tillatelse til opphold i Russland eller som har flyktet via Russland kan returneres uten å få behandlet sin asylsøknad i Norge.

•Sier nei til forslaget om strengere kriterier for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening.

•Negativ til forslaget om at enslige, mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år.

•Kritikk av departementets bruk av begreper som «ankerbarn» og «asyltilstrømning».

 

Burde ikke regjeringen nå sette en stopper for venstreekstrem, politisk aktivisme blant offentlig ansatte i stat og kommune.

 

Politiske aktivister i UDI

 

Publisert 24. januar 2016

Av Oddbjørn Jonstad

 

I januar 2016 kunne en lese i pressen at tillitsvalgt og hovedverneombud i UDI bekrefter at ansatte har vært bekymret for konsekvensene av hasteinstruksen som skulle stoppe asylstrømmen fra Russland. I et innlegg på UDIs interne diskusjonsforum i starten av januar, skrev en saksbehandler at instruksen utgjør klare brudd på folkeretten. Jusprofessor Mads Andenæs kalte kritikken «betryggende». I vernetjenesten i UDI er vi opptatte av at det finnes et rom for slike diskusjoner i organisasjonen, samt at prosessene er så transparente som mulig, sier hovedverneombud Heidi Mel Einungbrekke. Hovedtillitsvalgt i UDI, Irene Brønlund Opseth, bekrefter at lovendringene har skapt debatt internt. – Ja, det har vært en bekymring.

 

Fra kommentarfeltet: Det er vel uten videre klart at UDI ikke skal debattere instrukser de får fra regjering og storting i media. UDI skal ikke blande seg inn i den til enhver tid gjeldende asylpolitikk, men utføre den siste instruksen de har mottatt fra sine overordnede i demokratiet vårt. Gjør ikke de ansatte i UDI den jobben de får betalt for å utføre, må de finne seg en annen arbeidsplass!

 

 

 

 

 

L

 

 

 

 

 

**********************************************************************************************************************************************************************

Bilder det er verdt å ta en titt på

Copyright © All Rights Reserved